Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o usługach cyfrowych (DDG)

LESER GmbH & Co. KG
Wendenstrasse 133
20537 Hamburg

Fon: +49 40 25165-100
Faks: +49 40 25165-500.

E-Mail: sales@leser.com


Internet: www.leser.com


PhG: Gebr. LESER Verwaltung GmbH
JM: Joachim Klaus, Thomas Gellweiler, Alexander Vocke, Dr. Michael Heß
Sąd rejestrowy, nr rejestru: Hamburg, HRA 82 424
VAT-Reg.: DE 118840936
Numer identyfikacji podatkowej: 46/621/01090, Finanzamt Hamburg-Hansa

IBAN DE64200300000003203171
BIC HYVEDEMM300
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)

WYŁĄCZENIE

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez firmę LESER GmbH & Co. KG, a wszelkie uprawnienia do korzystania z tej strony internetowej przysługują firmie LESER . Firma LESER dokłada wszelkich starań, aby jej strona internetowa była zawsze aktualna i zawierała prawidłowe treści. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia błędów.

FirmaLESER udostępnia tę stronę internetową wyłącznie "w stanie, w jakim ona istnieje" i w zakresie dopuszczalnym przez prawo, bez jakiejkolwiek (wyrażonej lub domniemanej) gwarancji, zgody lub odpowiedzialności. Poza przypadkami umyślnego uszkodzenia, firma LESER nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają z korzystania z tej strony internetowej. W każdym przypadku firma LESER nie odpowiada za szkody pośrednie, uboczne, przypadkowe lub wtórne, które również wynikają z korzystania z tej strony internetowej. W każdym przypadku firma LESER nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej udostępnione zostały informacje o produktach, które firma LESER udostępnia z całą świadomością. O ile jest to zgodne z prawem, wszystkie te informacje nie stanowią ani gwarancji, zgody, odpowiedzialności ze strony firmy LESER, ani nie zwalniają użytkownika z wykonania własnych badań, testów i obliczeń.

O ile nie zostało wyraźnie ustalone inaczej, ogólne warunki sprzedaży firmy LESER nie są zmieniane przez stronę internetową i jej treści, materiały i informacje.

FirmaLESER ma prawo do całkowitej lub częściowej zmiany i/lub zamknięcia strony internetowej według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności za każdym razem bez uprzedniego powiadomienia. Na stronie internetowej firmy LESER znajdują się linki do innych stron internetowych, na których treść i aktualizację firma LESER nie ma wpływu. Dla wszystkich tych linków ważne jest, co następuje:

"Firma LESER nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, projekt i zawartość zewnętrznych stron internetowych, nawet jeśli link do zewnętrznej strony internetowej został umieszczony ze strony internetowej firmy LESER . Połączenie hiperlinkami do tych stron internetowych będzie realizowane na własne ryzyko użytkowników."

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adres e-mail, nazwisko, adres), to udostępnienie ich na składniku użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Cała zawartość strony internetowej firmy LESER GmbH & Co. KG jest chroniona prawem autorskim. Pobieranie lub drukowanie pojedynczych stron i/lub części składowych oferty internetowej jest dozwolone tylko w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z podanym zamiarem. Każde kopiowanie, przekazywanie lub edytowanie wykraczające poza wąskie granice zastosowania praw autorskich bez uprzedniej zgody firmy LESER jest niedozwolone. Wszelkie tytuły lub procesy, które występują w połączeniu z witryną internetową lub jej użytkowaniem, podlegają oprócz regulacji międzynarodowego prawa cywilnego również prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności..