Polityka prywatności
LESER Privacy

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podczas prowadzenia naszej strony internetowej www.leser.com oraz realizacji oferowanych na niej usług i działań biznesowych LESER GmbH & Co. KG oferowanych na niej usług i działalności gospodarczej, przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Chcielibyśmy przekazać Państwu więcej informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez LESER GmbH & Co. KG w następujący sposób:

ORGAN ODPOWIEDZIALNY
Organem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych jest:
LESER GmbH & Co. KG, Wendenstrasse 133-135, 20537 Hamburg, Niemcy
Telefon: +49 40 25165-100, faks: +49 40 25165-500.
E-mail: privacy@leser.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prof. Ulf Glende
Friedrich-Barnewitz-Str. 6 | 18119 Rostock-Warnemünde
Tel. 0381. 54 84 55 42 | Funk 0171. 2 64 18 15
USt-IdNr. DE180856550

DANE OSOBOWE
Gromadzimy dane osobowe, takie jak Państwa firma, nazwisko, imię, adres, numery telefonów i/lub adres e-mail, podczas wykonywania czynności online zainicjowanych przez Państwa (np. poprzez nasz formularz kontaktowy) (wszystkie powyższe czynności można również podsumować jako "ofertę online"). Ponadto nie gromadzimy żadnych danych osobowych, o ile nie udostępnią ich nam Państwo dobrowolnie, na przykład jako element zapytania lub podczas kontaktu z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Powyższe rodzaje danych osobowych są przez nas zapisywane. Gromadzimy i zapisujemy takie dane osobowe tylko wtedy i tylko wtedy, gdy zezwala na to niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) lub inne obowiązujące przepisy prawne lub gdy Państwo, jako zainteresowani komponenty, wyrazili na to zgodę. Jeśli udostępnimy naszym klientom techniczną możliwość przetwarzania danych za pomocą naszego serwisu lub bezpłatnej oferty online, jesteśmy wówczas podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu § 11 BDSG - podmiotem odpowiedzialnym jest w tym przypadku nasz klient/użytkownik.

ZAMIERZONY CEL WYKORZYSTANIA I PRZEKAZYWANIA DANYCH
Realizacja umów i przeprowadzanie bezpłatnych ofert. Wykorzystujemy (tzn. przetwarzamy i używamy) dane osobowe, które gromadzimy przede wszystkim w celu nawiązania i realizacji stosunków umownych, jak również w celu realizacji działań zainicjowanych przez Państwa (np.: bezpłatne korzystanie ze strony internetowej wyposażenie dodatkowe / Opcja), odpowiadając na Państwa zapytania lub w celu przyznania Państwu dostępu do określonych informacji lub ofert.

Marketing: Dane osobowe wykorzystujemy również w celu utrzymania istniejących relacji z klientami, np.: do przeprowadzania ankiet online, jak również do wysyłania informacji marketingowych. Te ostatnie mogą zawierać informacje o ofertach wybranych spółek komponentowych.

Zgoda:
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przesyłania materiałów marketingowych lub przeprowadzania badań rynkowych (łącznie "cele reklamowe") wymagana jest zgoda, takie informacje są przesyłane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Zasadniczo zapytanie o zgodę i jej udzielenie odbywa się drogą elektroniczną. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest przez nas rejestrowane, a następnie w każdej chwili mogą Państwo zapoznać się z jego treścią za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo trwale wycofać swoją zgodę. Również w przypadku, gdy zgoda nie jest wymagana na wykorzystanie Państwa danych do celów reklamowych, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danych, pisząc na adres privacy@leser.com. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu lub wycofaniu uprzednio wyrażonej zgody nie będziemy dalej wykorzystywać tych danych do celów reklamowych.. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu lub wycofaniu wcześniej udzielonej zgody, nie będziemy dalej wykorzystywać tych danych do celów reklamowych.

Różne:
Zanonimizowane dane, które otrzymujemy w związku z korzystaniem z naszych usług online, wykorzystujemy do tworzenia analiz i ocen, które mogą być wykorzystywane do celów statystycznych lub marketingowych. Mogą to być na przykład analizy dotyczące intensywności korzystania z naszej oferty online oraz popularności poszczególnych ofert i funkcji. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych również w innych celach, na które zezwalają obowiązujące przepisy o ochronie danych, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zapobiegania lub badania zakłóceń i awarii naszej oferty online (np.: w wyniku celowych ataków na systemy informatyczne). Dane osobowe mogą być również w szczególności wykorzystywane do ulepszania naszej oferty lub do zlecania podmiotom trzecim wykonania usług technicznych lub administracyjnych. Wreszcie, wykorzystanie danych może być również wymagane ze względu na zobowiązania prawne lub nakaz urzędowy lub sądowy, jak również w celu ustanowienia lub utrzymania sankcji prawnych lub w celu oddalenia roszczeń prawnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Dane osobowe są przekazywane dostawcom usług IT, z którymi zawarliśmy umowy, w szczególności operatorom centrów danych, którzy mają dostęp do danych osobowych z naszego obszaru odpowiedzialności. W niektórych przypadkach może być wymagane przekazanie danych osobowych do komponentów trzecich, które nie mają siedziby w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Przekazujemy Państwa dane do podmiotów trzecich spoza UE/EOG tylko wtedy, gdy możemy zapewnić, że gwarantują one wystarczający poziom ochrony danych lub gdy udzielą nam Państwo wyraźnej zgody na przekazanie Państwa danych.

DANE UŻYTKOWE
Podczas dostępu do naszej strony internetowej i jej oferty online gromadzone są pewne informacje związane z użytkowaniem, które są następnie wykorzystywane, aby umożliwić naszym klientom/użytkownikom stałe korzystanie z naszej oferty online. Obejmują one właściwości umożliwiające identyfikację użytkowników (np. adres IP) oraz informacje związane z użytkowaniem (np. szczegóły dotyczące rozpoczęcia/ zakończenia i długości użytkowania oraz oferty online, z której Państwo korzystali). Na podstawie tych informacji można ustalić tożsamość lub tożsamość osoby, co oznacza, że są to dane osobowe. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych związanych z użytkowaniem odbywa się również z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych. Adres IP każdego użytkownika jest rejestrowany i zapisywany przy każdej sesji użytkowania w celu zapewnienia dostępności serwisu oraz bezpieczeństwa danych i informacji w naszych systemach.

AUTOMATYCZNIE REJESTROWANE DANE NIEOSOBOWE
Czasami podczas dostępu do naszej strony internetowej (tj. nie poprzez rejestrację) automatycznie zbierane są informacje, których nie można przyporządkować do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (np. używana przeglądarka internetowa i system operacyjny, nazwa domeny strony internetowej łączącej Państwa z nami, liczba wizyt, średnia długość wizyty, odwiedzane strony). Używamy tych informacji, aby określić atrakcyjność naszej strony internetowej oraz poprawić jej wydajność i zawartość.

PLIKI COOKIE, KTÓRE SĄ AUTOMATYCZNIE ZAPISYWANE NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA
Może się zdarzyć, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej zapiszemy na Państwa komputerze informacje w formie pliku cookie (tj. małego pliku). Cookies umożliwiają nam na przykład dostosowanie strony internetowej do Państwa zainteresowań. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o obecności plików cookie, umożliwiając Ci akceptację plików cookie indywidualnie lub odrzucenie ich w niektórych przypadkach lub ogólnie. Jeśli wolisz, abyśmy nie rozpoznawali Twojego komputera przy następnej wizycie, ustaw swoją przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie z dysku twardego, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed zapisaniem plików cookie. Funkcja pomocy w większości przeglądarek wyjaśnia, w jaki sposób można uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie nowych plików cookie, jak sprawić, by informowała o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak wyłączyć wszystkie otrzymywane pliki cookie.

BEZPIECZEŃSTWO
LESER GmbH & Co. KG wdraża środki techniczne i organizacyjne, które są niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem, bezprawną lub niezamierzoną zmianą lub usunięciem, jak również przed utratą, nieuprawnionym przekazaniem lub nieuprawnionym dostępem. Wdrożyliśmy standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, stosując standardy i technologie zwyczajowo przyjęte w branży. Regularnie oceniamy nasz system pod kątem potencjalnych słabości i ataków, a w celu ochrony danych zapisanych przez Państwa na naszych serwerach korzystamy z centrum danych, do którego dostęp jest ograniczony na poziomie systemu. Jednakże, ponieważ Internet nie jest w 100% bezpiecznym środowiskiem, nie możemy przyjąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują nam Państwo przez Internet. Nie ma gwarancji, że informacje nie zostaną udostępnione lub że informacje nie zostaną zdyskwalifikowane , zmodyfikowane lub zniszczone, jeśli nasze fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ostrożności zostaną naruszone.

INTEGRACJA USŁUG I TREŚCI STRON TRZECICH
Może się zdarzyć, że treści innych firm (np. filmy wideo z YouTube, materiały Google Map, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych) zostaną zintegrowane z naszą ofertą online. Warunkiem tego jest, aby dostawca tych treści (zwany dalej "dostawcą treści obcych") mógł zobaczyć adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie może on przesłać swoich treści do przeglądarki danego użytkownika. Dlatego adres IP jest niezbędny do wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać tylko z takich treści, w przypadku których odpowiedni dostawcy używają adresów IP tylko do dostarczania swoich treści. Nie mamy jednak żadnego wpływu na to, że firmy trzecie zapisują adresy IP np. w celach statystycznych. Jeśli jest to dla nas wiadome, informujemy o tym użytkowników.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Strona internetowa LESER GmbH & Co. KG zawiera linki do innych stron internetowych. Firma LESER GmbH & Co. KG nie odpowiada za politykę ochrony danych i zawartość tych innych stron internetowych.

TWOJA ZGODA/WYCOFANIE/INFORMACJA
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie swoich danych osobowych lub jeżeli są one nieprawidłowe, to po otrzymaniu od Państwa stosownego polecenia (o ile jest to możliwe w ramach obowiązującego prawa) usuniemy je lub dokonamy niezbędnych poprawek. Anulowanie/wycofanie lub usunięcie danych nie ma wpływu na dane przechowywane do celów fakturowania i bookkeesworzeńg. Na wyraźne życzenie mogą Państwo otrzymać informacje o wszystkich zapisanych przez nas Państwa danych osobowych, oczywiście bezpłatnie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe, które zostały nam przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej, są przechowywane tylko tak długo, jak długo są one potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały nam powierzone. W przypadku konieczności zachowania ustawowych, szczególnie handlowych i podatkowych okresów przechowywania, okres przechowywania określonych danych może wynosić do dziesięciu lat. W przeciwnym razie dane są automatycznie usuwane z naszego serwera.

etracker

Dostawca tej strony korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy(www.etracker.com). Standardowo nie używamy plików cookie do analizy stron internetowych. O ile stosujemy pliki cookie do analizy i optymalizacji, uzyskujemy uprzednio wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku, o ile wyrażą Państwo na to zgodę, pliki cookie są wykorzystywane do statystycznej analizy tej strony internetowej, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online oraz procedur testowych, np. do testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.) Standardowo nie używamy plików cookie do analizy stron internetowych. O ile stosujemy pliki cookie do analizy i optymalizacji, uzyskujemy uprzednio Państwa wyraźną zgodę. W takim przypadku, o ile wyrażą Państwo na to zgodę, pliki cookie są wykorzystywane do statystycznej analizy tej strony internetowej, do pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online oraz do procedur testowych, np. do testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker na zlecenie operatora tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom dotyczącym ochrony danych. etracker został w tym zakresie poddany niezależnemu audytowi, uzyskał certyfikat i plombę ochrony danych. ePrivacyplomba award. nagrodzony.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych Art. 6 para. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Naszą troską w rozumieniu DSGVO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w sieci. Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, identyfikatory logowania lub urządzenia, są możliwie jak najszybciej anonimizowane lub pseudonimizowane. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są łączone z innymi danymi ani przekazywane komponentom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wyżej wymienionego przetwarzania danych. Sprzeciw nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj..

Używamy do rezerwacji: Veranstaltungsbutler - automatyzacja administracji dla organizatorów seminariów

Webbee GmbH
Trimbacher Straße 28
12349 Berlin

Telefon: +49 176 326 30391
E-mail: service@veranstaltungsbutler.de
Zarządzanie: Tobias Anhalt

Sąd lokalny
Berlin-Charlottenburg,
HRB192759B
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE31/6038/193.

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego i formularza rezerwacji, podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i ewentualnie numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i przetworzenia Państwa próśb. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania.

KONSOLA WYSZUKIWANIA GOOGLE
Nasza strona korzysta z Google Search Console. Wygenerowana dzięki temu analiza wyszukiwania pokazuje, jak często nasza strona internetowa pojawia się w wynikach wyszukiwania Google. Na tej podstawie możemy filtrować i grupować dane, np. w kategoriach takich jak zapytanie wyszukiwania, data lub urządzenie. Wyniki są wykorzystywane przez nas w ten sposób wyłącznie do optymalizacji wyników wyszukiwania naszej strony internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że obowiązują przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych (na stronie privacy.google.com) i że poprzez korzystanie zezwala Google na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.) oraz że poprzez korzystanie z nich zezwalają Państwo Google na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

ZMIANA NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad ochrony danych osobowych. O zmianach tych informujemy na naszej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony internetowej w celu zapoznania się z aktualnym stanem prowadnic ochrony danych. Jeżeli określony rodzaj wykorzystania danych jest uzależniony od Państwa zgody, a zmiana niniejszych zasad ochrony danych osobowych ma wpływ na dane wykorzystanie danych, będziemy - o ile jest to wymagane prawnie - dążyć do uzyskania Państwa nowej zgody na te zmiany.